Nijmegen - North / Waal bank (in progress...)

Residuenproject Nijmegen-Noord / Waaloever is een project dat gaat over een transitiegebied. Het binnendijkse gebied wat wij hier onderzoeken, is momenteel een braakliggend agrarisch gebied en staat op het punt te worden omgezet in een woonwijk. Het buitendijkse gebied aan de Waal heeft zojuist een grote metamorfose ondergaan. Voor de goede doorstroming is een Spiegelwaal aangelegd omringd door waterland. In deze twee gebieden willen we de planten onderzoeken aan de hand van onze Residuen methode. We richten ons op zowel binnen- als buitendijkse planten. Dit wil zeggen dat we ons richten op de planten die zich hebben gevestigd op binnendijkse akkers die momenteel braak liggen in afwachting van de nieuw te ontwikkelen woonwijk en de planten die we aantreffen op de waterlanden rondom de Spiegelwaal. 

 

Met dit project willen wij onderzoeken hoe de planten reageren op de artificiële, menselijke, ingrepen in het gebied, en dit vertalen naar fotografische kleurvlakken. We willen het gebied drie jaar volgen en kijken wat het menselijk ingrijpen voor invloed heeft op de vegetatie en de plantaardige kleurstoffen die zij voortbrengen. Aan de hand van fotodocumentatie over het veranderende landschap en detailopnames van planten en bodem proberen we inzage te krijgen in de impact die dit heeft op zowel de mens als de plantenwereld. 

Tijdens een oriënterende residentie bij Stichting Fabrikaat (9-15 april 2018) hebben we al een aantal planten kunnen determineren en ontdekkingen gedaan over de vegetatie in de zojuist omschreven gebieden. Opmerkelijk is dat niet alleen in het buitendijkse deel veel verschillende planten groeien, maar dat ook het voormalige grasland en bietenveld een grote diversiteit laten zien. We hebben ons in dit plantenonderzoek niet gericht op zeldzame planten, maar vinden het juist interessant om de regulier voorkomende inheemse planten (Zuring, Kamille, Duizendblad, Bijvoet e.a.), de soms invasieve neofyten (Japanse Duizendknoop e.a.), en pioniersplanten (Weegbree, Robertskruid e.a) te verzamelen en te kijken wat de kleurstoffen daarvan ons vertellen. Deze planten zijn talrijk en het nemen van monsters zal de plantenpopulatie niet aantasten. Het geeft een realistisch beeld van de omgeving en biedt ons continuïteit en mogelijkheid tot vergelijkingsmateriaal, aangezien we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de planten zullen aantreffen, zonder dat ze zijn ingezaaid of verdwenen. Deze planten bieden ons ook de mogelijkheid een andere laag te onderzoek. We kunnen zo vergelijkingen maken met kleuren van de plantensoorten die in beide gebieden voorkomen en kijken of de voedingsbodem van de binnendijkse akkers en velden een andere invloed op de plantenstoffen hebben dan de buitendijkse bodem. 

1/1
Florachromes at Huis Marseille Museum of Photography Amsterdam

1/8
Photodocumentation by Eddo Hartmann
© arja hop / peter svenson 2013